زمان خبر:1 دقیقه قبل

شاهزاده سعودی ریم الفیصل (Reem Al Faisal)، اولین مجموعه NFT خود را به نام “مکه و مدینه” در بازار Opensea و همچنین یک گالری هنری در متاورس راه اندازی کرد. مجموعه NFT زیارتگاه سعودی، کعبه را نشان می دهد، در حالی که شش هنرمند سعودی در گالری هنری حضور دارند.

با توجه به پستی در حساب اینستاگرام خود، شاهزاده خانم سعودی می گوید راه اندازی مجموعه NFT فصل دیگری به حرفه طولانی مدت او به عنوان یک عکاس که از دوران کودکی او آغاز شده است اضافه می کند. او به نقل از آنلاک مدیا توضیح می دهد:

“امروز با اولین نمایشگاه NFT عربستان در متاورس تاریخ ساز شدیم. من تمام زندگی ام را از کودکی عکاسی کرده ام و به همین دلیل آن را فقط یک شغل نمی دانم. برای من مثل صحبت کردن یا نفس کشیدن طبیعی است.”

ریم الفیصل افزود که عکاسی راه دیگری برای بیان ایمان او و راهی برای نشان دادن “رابطه انسان با خالقش” است.

 

 

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی گرم متاورس نمی باشد.

منبع: news.bitcoin.com

منبع