رادیو کاکا و مجموعه دانش‌بنیان ارز دیجیتال دانشگاه کمبریج برای تشکیل سیستم آموزشی متاورس، در…

نوشته radio caca چیست؟ اولین بار در آکادمی گرم متاورس. پدیدار شد.

منبع