ویتالیک بوترین می گوید تلاش فیسبوک برای متاورس بی نتیجه خواهد بود

ویتالیک بوترین می گوید تلاش فیسبوک برای متاورس بی نتیجه خواهد بود

زمان خبر:2 ثانیه قبلویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم معتقد است که تلاش های شرکت Meta در زمینه متاورس با شکست مواجه خواهد شد.بوترین این را در پاسخ به دیدگاه‌ های دین ایگنمن (Dean Eigenmann)، گفت که او خاطرنشان کرد: «در حالی که ایده‌ های مفهوم متاورس منطقی است،...