قیمت LinksDAO NFT پس از خرید استیون کری افزایش یافت

قیمت LinksDAO NFT پس از خرید استیون کری افزایش یافت

زمان خبر:6 دقیقه قبلLinksDAO یک DAO جدید است که به دنبال تامین مالی ایجاد یک زمین گلف و باشگاه فیزیکی با فروش NFT ها، اسناد مبتنی بر بلاکچین مرتبط با دارایی های دیجیتال یا واقعی است. در این مورد، NFT ها حق خرید عضویت واقعی در کلوپ را مشخص می کنند.قیمت مجموعه NFT...