جیم کرامر هشدار می دهد که رمزارزها می تواند پس انداز زندگی شما را نابود کند

جیم کرامر هشدار می دهد که رمزارزها می تواند پس انداز زندگی شما را نابود کند

زمان خبر:11 ثانیه قبلجیم کرامر (Jim Cramer)، مجری قدیمی CNBC، ادعا می‌ کند که سرمایه‌ گذاران باید از رمزارزها، توکن‌ های NFT و شرکت‌ های خرید با هدف ویژه (یک شرکت خرید با هدف ویژه (SPAC)، شرکتی است که صرفاً برای ادغام یا به دست آوردن یک تجارت دیگر و عمومی کردن آن...