سوزاندن بیش از 14000 اتریوم در 24 ساعت گذشته!

سوزاندن بیش از 14000 اتریوم در 24 ساعت گذشته!

زمان خبر:3 ثانیه قبلافزایش هزینه های گس اتریوم(ETH)، شرایطی را ایجاد کرده است که در 24 ساعت گذشته بیش از 14000 کوین ETH سوزانده شده است. افزایش نرخ سوزاندن، نتیجه افزایش ناگهانی محبوبیت در پروژه های NFT میباشد.NFT ها در حال افزایش هستنددر حالی که برخی از اعضای جامعه...